در صورت تمایل میتوانید مشخصات و رزومه خود را به شماره تماس۰۹۹۴۰۷۱۷۲۲۹ ارسال نماید.